Long healthy life

(společnost pro zdravý dlouhý život)

Vsetín

 

logo Long healthy life

lhl_logo_mini

 Dlouhý zdravý život 

LONG HEALTHY LIFE

Naše sdružení se zabývá zejména propagací a osvětou pro zdravý způsob života, který je přínosem pro každého jednotlivce i celou rodinu.

Pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců, zvláště pak o dodržování vzájemné úcty a respektování důstojnosti.

Pečuje o zvyšování znalostí svých členů směrem k péči o fyzický a duševní rozvoj, a to různými formami.

Fyzické zdraví – je základem života. Základem je pohyb a zdravá výživa. Pro zdraví je třeba pohybu, neboť všechny orgány jsou přizpůsobeny pro pravidelný pohyb. Pohybem dochází k ideálnímu pohybu tělních tekutin jako je krev a lymfa, čímž dochází k ideálnímu prokrvení orgánů včetně mozku. Tělo je metabolický komplex, který potřebuje pro svou optimální funkci pohyb. Co je metabolismus? Metabolismus je vlastně veškerá látková a energetická přeměna v živých organismech; je to všechno,co zahrnuje vývoj, obnovu, energii organismu.

Duševní zdraví – je stejně důležité pro život jako fyzické zdraví. Základním prvkem je pro ně psychohygiena – pomáhá člověku předcházet nemocem, a to jak psychickým, tak somatickým. Duševní zdraví posiluje fyzické zdraví.

Pracovní prostředí – má být upravené a příjemné pro zvýšení pracovní pohody.

Životospráva – zahrnuje správnou výživu, dostatečně dlouhý a kvalitní spánek, vhodný poměr odpočinku a práce. Důležitý je poměr jednotlivých živin v potravě.

Relaxační techniky

Všechny tyto prvky hrají v životě důležitou roli. Společnost Long healthy life se snaží svou osvětovou činností o zvýšení zájmu o zdravý způsob života.

Long healthy life

lhl2

26.6.2014 Copyright (c) 2006 webmaster